September 28, 2023
PC News24

Tag : #fire #maval #pcnews24 #pimprichinchwad

अपघात

वडगाव फाटा (मावळ) येथील कंपनीमध्ये केमिकल गळती, परिस्थीतीवर नियंत्रण

pcnews24
वडगाव फाटा (मावळ) येथील कंपनीमध्ये केमिकल गळती, परिस्थीतीवर नियंत्रण ओम साई एंटरप्राईज ( वडगांव फाटा, मावळ) या कंपनीमध्ये केमिकल ची गळती झाली होती.ही घटना सोमवारी...