September 23, 2023
PC News24

Tag : #froud #money #moneyfroud #pimprichinchwadsmartcity #Wakad

गुन्हा

वाकड: बिल्डर वर फसवणुकीचा गुन्हा, साडे पन्नास लाखांची फसवणूक, नक्की प्रकार काय ?

pcnews24
वाकड: बिल्डर वर फसवणुकीचा गुन्हा, साडे पन्नास लाखांची फसवणूक, नक्की प्रकार काय? फ्लॅट विक्रीच्या व्यवहारात एका ग्राहकाची ग्राहकाची साडे पन्नास लाखांची फसवणूक झाली आहे.याप्रकरणी वाकड...