November 29, 2023
PC News24

Tag : Remove term: #PimpriChinchwadMunicipalCorporation #pimprichinchwadmidc #pcmews24 #mseb #विद्युतमहावितरण #पिंपरीचिंचवड #लघूउद्योग #PimpriChinchwadMunicipalCorporation #pimprichinchwadmidc #pcnews24

पिंपरी चिंचवडमहानगरपालिकासामाजिक

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका जनसंवाद सभेत नागरीक व प्रशासनात चर्चा.नागरीकांनच्या सुचनांनवर अंमलबजावणी होणार.

pcnews24
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका जनसंवाद सभेत नागरीक व प्रशासनात चर्चा.नागरीकांनच्या सुचनांनवर अंमलबजावणी होणार.   पिंपरी,पिपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभेचे...